Kancelaria Badania
Sprawozdań Finansowych

Audyt
Księgowość
Doradztwo

O Kancelarii

Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o. o. działa na rynku usług audytorskich i księgowych od 1998 roku, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1819. Udziałowcami w Spółce są osoby fizyczne, których status zawodowy jest zbieżny z merytorycznym zakresem działalności Kancelarii. Ten fakt stanowi niewątpliwy atut Firmy i jest rękojmią realizacji zadań zgodnie z zasadami wynikającymi z przyjętej Misji. Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług z zakresu finansów i księgowości. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Misja

Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym dla dobra naszych Klientów, przy zachowaniu niezależności, wiarygodności i obiektywizmu realizowanych zadań. Wprowadzenie tej idei do codziennej praktyki nakłada na nas szczególne obowiązki wynikające z więzi tworzonych przez partnerstwo Kancelarii i jej aktualnych oraz przyszłych Klientów.

W zakresie badania sprawozdań finansowych naszych Klientów uczestniczymy w unikalnej formie współpracy Stron, szczególnie ważnej ze względu na konieczny ustawowy warunek niezależności. Ta współpraca opiera się na zasadzie wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wynikających ze specyfiki spełnianych ról, tak przez badanego jak i badającego. Partnerstwo i dobro Klientów są podstawą naszego działania przy świadczeniu wszystkich usług będących przedmiotem działalności naszej Kancelarii.

Klienci oczekują zapewnienia bezstronności, profesjonalizmu, rzetelności, dokładności i szybkości działania Kancelarii, a także bezpieczeństwa oraz poufności powierzonych informacji i dokumentów. Oczekiwania te staramy się zawsze spełnić.

Z kolei naszym ekspertom sprzyja i pomaga w realizacji powierzonych obowiązków wzajemne zaufanie Stron, budowane w oparciu o kompetentne i odpowiedzialne współdziałanie.

Zapraszając Państwa do współpracy chcielibyśmy zapewnić, że działanie Kancelarii w oparciu o zasady wynikające z przyjętej Misji jest naszym podstawowym celem, a pozytywny wizerunek naszych Klientów i ich zaufanie do nas kształtuje i umacnia pozycję Kancelarii na rynku usług audytorskich, rachunkowych, doradczych i konsultingowych.

Nasze usługi

Audyt

Usługi audytu sprawozdań finansowych oraz audyt systemów kontroli wewnętrznej.

Księgowość

Profesjonalne Usługi Księgowe, zarządzanie Firmą przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie jakby księgowość była prowadzona na miejscu w firmie

Doradztwo

Ekspertyzy, opinie, konsultacje z zakresu podatków, organizacji i informatyzacji rachunkowości oraz działalność szkoleniowa

Kontakt

Napisz do nas:

Dane kontatkowe:

Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o.

ul. Lubostroń 3D/2B

30-383 Kraków

+48 691 396 316

kancelaria@kbsf.pl